Sanne Beld

Hi,

Sanne Beld (Enschede, 1982) is een ondernemer met een levensmissie; natuur en landbouw verenigen, juist rond inmiddels kwetsbare natuur.

Onze omgang met de bodem is een grote veroorzaker van klimaatverandering en het extreme soortenverlies. Dat moet en kan anders.

Uit liefde voor natuur, dier en mens zet ik mijn kennis en kunde in om te laten zien hoe het ook kan.

Ik deel mijn kennis graag, we hebben vele mensen nodig die een gezonde bodem voorop gaan stellen.

“We know well what we need to do. The only question now is can we find enough people who are prepared to do it?”
- Sicco Mansholt (1975) -

Achtergrond

Na de opleiding bos- en natuurbeheer werd Sanne boswachter bij Staatsbosbeheer. Daardoor ontstond de kennis van natuurlijke systemen. Daar zag ze juist op de zandgronden in Twente en de Achterhoek de achteruitgang van de natuur en welke oorzaken dit had. Toen ze de potentie van de kennis van Allan Savory ontdekte heeft ze zich laten opleiden als trainer van het Savory intituut in Amerika.

De potentie van geplande begrazing is groot en nog onvoldoende ontdekt. Daarom wil Sanne op verschillende manieren een beweging op gang zetten die mensen hierbij betrekt.

“Ik geloof dat we in feite niet minder maar juist meer boeren nodig hebben die het anders doen. Zodra meer mensen doorkrijgen dat we lokaal de beste voeding kunnen oogsten terwijl we het landschap herstellen hebben we goud in handen. Dat gaat alleen als we het samen doen; de burger, de boer, de natuurbeheerder en de overheid”