Boerderij gezocht!

Wij zijn Sanne en Alexander, oprichters van 'Met Natuur Mee'. Ons doel is de overgang naar een natuur-, mens en diervriendelijke landbouw te versnellen. Wij willen groeien als duurzame leerboerderij. Daarvoor ontbreekt nog een geschikte locatie in Twente of de Achterhoek. Lees hieronder wat we zoeken en wie weet kunnen we elkaar helpen!

Wat zoeken we?

  • Een kleinschalige boerderij dat bereidt is tot verkoop of gedeelde bewoning en (deel)gebruik grond.
  • Voorkeur dichtbij natuurgebied, maar schroom niet contact op te nemen als dit niet zo is.
  • Max. half uur reistijd van Enschede.
Gelijk naar contactgegevens

Wat bieden we?

  • Een verdienmodel & bestaand klantenbestand
  • Duurzame toekomst voor je boerderij
  • Kennis van natuurinclusieve landbouw en natuurbeheer.
  • Toegang tot kennisnetwerken zoals de WUR, natuurorganisaties en het internationale Savory instituut.

Waarom?

De landbouw zit in een transitie. Er zijn vele mensen nodig die de nodige verandering vorm kunnen en willen geven. Omdat wij ons hiertoe geroepen voelen houden we op natuurvriendelijke wijze Lakenvelders en kippen. Hierbij betrekken we op directe manier de burger voor een eerlijke prijs. We leren door te doen en helpen anderen met de opgedane kennis om werk te maken van de nodige verandering in de landbouw!

Wie zijn wij?

Onze namen zijn Sanne en Alexander. We hebben beiden een grote drive om landbouw en natuur met elkaar te verbinden. Sanne heeft als boswachter bij Staatsbosbeheer gewerkt en zich de afgelopen 5 jaren volop gespecialiseerd in geplande begrazing en natuurinclusieve landbouw. Alexander is reeds lange tijd werkzaam als natuurbeheerder, is praktisch en technisch ingesteld en zet zich hier graag vol voor in.

Onze 2 zoontjes, Woes en Willem, doen graag volop mee met het buitenwerk.

Voor de duidelijkheid; Wij zoeken als gezin een boerderij met (pacht) grond om ons natuurinclusieve bedrijf verder vorm te geven. Dit kan bijvoorbeeld door overname van een boer die wil stoppen of een andere samenwerking.

Wat doen we nu?

Geplande begrazing

met Lakenvelders. De oogst verkopen we in pakketten direct aan klanten

Kippen & varkens

Kippen gaan achter de Lakenvelders aan. De oogst via directe afzet.

Online cursusaanbod

Om kennis te delen in de omschakeling naar Natuurinclusieve landbouw

Aanbevelingen

Er is een grote behoefte aan boerenbedrijven die de ver doorgevoerde scheiding tussen landbouw en natuur in ons land kunnen overbruggen. Bedrijven waar boer en bodem weer centraal komen te staan. Waar telen van gezond voedsel hand in hand gaat met een schoon leefmilieu, dierenwelzijn, arbeidsvreugde, een fraai landschap en een rijke biodiversiteit. Zo’n gezonde, voedende basis lag een paar generaties terug nog ten grondslag aan zowel onze huidige intensieve landbouwgebieden als onze strikte natuurgebieden. ‘Met Natuur Mee’ heeft als boerderijtype alles in zich om een dergelijke functie te vervullen. De initiatiefnemers kwalificeren zich door hun kennis, ervaring, kunde en passie.

- Wim Schippers (Aardewerk Advies, auteur Veldgids Kruidenrijk Grasland)

Sanne is a Holistic Management Accredited Professional trainer in the Savory Institute network on six continents (www.savory.global). She is eager to bring about greater awareness of the holistic management framework in the Netherlands largely working through ‘Met Natuur Mee’. I hope Netherlands society and scientists will take an interest and be supportive of her efforts aligned with our global work addressing the root cause of climate change which is now acknowledged to be management and especially at large scale through agricultural and energy policies of governments.

- Allan Savory (Savory Intitute)

Staatsbosbeheer wil daar, waar mogelijk, bijdragen aan maatschappelijke opgaven. De landbouwtransitie is er één van. Het verbeteren van de milieucondities in en om onze natuurgebieden is er ook één van. Door uit te proberen hoe landbouwkundig gebruik van bufferzones rond natuurgebieden invulling kunnen geven aan beide genoemde opgaven slaan we verschillende vliegen in één klap. Het is van groot belang te zoeken naar grondgebruik wat zowel financieel als milieutechnisch perspectief biedt. Daarom is het erg interessant te zien hoe ‘Met natuur mee’ hier al pionierend probeert resultaten te boeken.

- Herman Brink (Provinciehoofd, Staatsbosbeheer)

Het is duidelijk dat onze huidige manier van landbouw eindig is, en dat we moeten omschakelen naar een natuurinclusieve vorm van voedselproductie die de belangen van mens én milieu in zich verenigt. Ik geloof dat deze transformatie één van de belangrijkste opgaven is die voor ons liggen. Wij financieren vanuit ons familie impact investeringsfonds boeren en ondernemers die de natuurinclusieve landbouw vorm gaan geven met realistische maar ambitieuze plannen. Sanne is zo’n ondernemer. Met Natuur Mee is een waardevol voorbeeld van de kansen die ontstaan als we voedselproductie én natuurwaarden als uitgangspunt nemen voor een agrarisch bedrijf.

- Arne Driessen (Golden Bird Impact Investment B.V.)

Vragen, tips of ? Neem contact op!

Sanne & Alexander | Info@metnatuurmee.nl | 06-46241506

Geen tip maar wel interesse? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Share on InstagramShare on LinkedIn

© Met Natuur Mee